Sağlık.net

Yazarlar

Epilepsi Nedir?

  • Delicious

Epilepsi, tekrarlayan nedensiz nöbetlerle tanımlanan kronik nörolojik bir bozukluktur. Eğer kafa travmasi, ateş, alkol alımı, yasadışı uyuşturucu kullanımı vb. gibi teşhis edilmiş uyaran bir faktör olmadan birden fazla nöbet geçirdiyseniz, epilepsiniz olabilir. Pek çok epilepsi hastası nöbetler arasında tamamen normaldir.

Epilepsi kalıtsal olabilir. Belli genlerin kalıtsal epilepsiye neden olduğu tespit edilmiştir. Fakat yine de epilepsinin genetik yönü hakkında ortaya çıkarılması gereken pek çok şey bulunmaktadır. Bazı epilepsi vakaları sonradan edinilmiştir yani kalitsal değildir. Doğumsal kusur ve yaralanmalar, kafa travması, beyin enfeksiyonları ve beyin tümörleri gibi belli koşullar epilepsiyle sonuçlanabilir. Vakaların üçte ikisinden fazlasında epilepsinin altında yatan belirli bir neden bulunmamaktadır.

Nöbet geçirmiş olan herkes epilepsi hastası değildir. İnsanların yaklaşık %10’u hayatları boyunca bir nöbet geçirmektedirler, bunların çoğu da ‘nedene bağlı ortaya çıkan’ nöbetlerdir. Bu insanlar bir nöbet daha geçirmeyebilirler, ve bu nedenle epilepsi hastası değillerdir.

Ne Tür Epilepsi Hastasıyım?

Nöbet sınıflamasının yanı sıra, uzmanlar epilepsi sendromlarını da sınıflandırmışlardır.

Uluslararası Epilepsi Sınıflaması

1. Yerleşim yerine bağlı (fokal, lokal, parsiyel)

  • İdyopatik (belirli bir nedene bağlı olmayan)
  • Semptomatik (belirtili)
  • Kriptojenik (bilinmeyen bir nedenden dolayı ortaya çıkan)

2. Jeneralize

  • İdyopatik
  • Semptomatik
  • Kriptojenik

3. Belirsiz Epilepsiler

  • Jeneralize ve fokal nöbetli
  • Açık
  • Jeneralize ya da lokal özellikleri olmayan epilepsiler

4. Özel Sendromlar

Lokalize ya da jeneralize epilepsilerde, idyopatik alt bölümler nöbetlerin bilinen bir nedeni olmaması anlamına gelir fakat nedenler genetik olabilir. Semptomatik bilinen bir nedenin olması demektir. Kriptojenik görünen bir nedeni yok demektir fakat şüpheli ya da gizli bir nedeni vardır.

Temporal lob epilepsi , eğer beyin MRI’ı tempral lobda hasarlı doku gösterirse semptomatik yerleşim yerine bağlı epilepsiye uygun gelmektedir.

Otozomal dominant frontal lob epilepsi idyopatik yerleşim yerine bağlı epilepsi olarak sınıflanmaktadır.

Eğer frontal lobda görülen tümör, felç ya da travmaya bağlı yaralanma nöbetin ortaya çıkma nedeni ise, semptomatik yerleşim yerine bağlı epilepsi olarak dikkate alınacaktır.

Yerleşim yerine bağlı epilepsiler dendiğinde beyinde hasarli yada anormal fonksiyonu olan bir bölge nöbetlere neden olan olmaktadir. Bu kısımlar beyinde frontal, temporal, oksipital ya da paryetal bolgeler olabilir.

Generalize epilepsi nöbetlerin başlarken beynin her iki yarı küresinde aynı anda meydana gelmesi demektir. Jeneralize epilepsiler idyopatik, semptomatik ya da kriptojenik olarak sınıflandırılırlar. İdyopatik jeneralize epilepsi sendromu jüvenil miyoklonik epilepsi, çocukluk absans epilepsisi ve jüvenil-genc absans epilepsi sendromlarını kapsamaktadır. Semptomatik jeneralize epilepsi sınıflaması altında belli başlı olanlar Lenox- Gastaut sendromu ve infantil spazmdır.
Landau- Kleffner sendromu yaygın olmayan bir epilepsi sendromu olarak sınıflandırılmaktadır.

Özel epilepsi sendromları ışığa duyarlı epilepsi, okuma ile tetiklenen epilepsi ve diğerleri gibi refleks epilepsi ve ateşli havalelerdir.

Related Posts

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir