Sağlık.net

Hastalıklar

Alzheimer: Nedenleri, Belirtileri, Riskli Kişiler, Tanısı ve Tedavisi

  • Delicious

ALZHEİMER

Alzheimer hastalığı bunamanın en çok görülen şeklidir. Alzheimer daha çok 52-53 yaşlarına doğru ortaya çıkar.Hafıza bozuklukları, okuyamama, kendini ifade edememe, yazı yazamama şeklindeki işlev bozukluklarıyla başlar. Birkaç yıl sonra bütün akıl işlevlerinde gerileme ve ruhsal bozukluklar olarak ortaya çıkar. Bu tür bozuklukların farkında olması hastayı umutsuzluğa düşürür.

Alzheimer hastalığının iki şekli vardır; yaşlılıkta ve yaşlılık öncesinde. Yaşlılıkta görülen şekliyle hastalık çok yavaş başlar ve geç ilerler. Yaşlılık öncesi başlayan şekliyle ise 60 yaşından önce görülür ve hızlı bir şekilde ilerler.

NEDENLERİ

Alzheimer hastalığı ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Fakat bunların hiçbiri henüz kesinlik kazanmamıştır. Yapılan araştırmaların birçok muhtemel nedeninin arasında genetik faktörler de bulunmaktadır. Bir ailede birden fazla kişide hastalığa rastlanması, bu hastalığın tamamen olmasa bile kalıtsal bazı faktörlere bağlanabileceğini göstermektedir. 45 yaşından sonra doğum yapmak, dünyaya gelen çocuk için alzheimer hastalığının sebeplerinden biri olarak gösterilebilir.

Beyin iltihabı hastalığında da Alzheimera benzer bozukluklar görülmüştür. Bu da Alzheimer hastalığının enfeksiyona da bağlanabileceği fikrine yol açmıştır. Hastalıkla ilgili  çok tartışılan başka bir konu ağır kafa travması geçiren insanlarda hastalığa yakalanma olasılığının sağlıklı insanlardan çok daha yüksek olmasıdır. Özellikle boksörlerde olduğu gibi kafanın sürekli ağır darbe almasının beyinde bozukluklara yol açabileceği saptanmıştır.

Kesin olmamakla birlikte psikososyal etkenlerin de bu hastalığa neden olabileceği düşünülmektedir.

BELİRTİLERİ

Alzheimer hastalığı başlangıç itibariyle bunamaya benzer. Hastalık sinsi başlar, ağır fakat devamlı olarak ilerler. Hastalığın başlangıç belirtileri çok net olmadığından ilk evreleri kestirmek kolay değildir. İlk belirtiler kendini ifade edememe, unutkanlık, tahammülsüzlük ve depresyon şeklinde ortaya çıkar. Hafıza kayıpları özellikle de yakın geçmişi hatırlayamama çok belirgindir. Hasta hangi gün nerede olduğunu hatırlayamaz yani zaman ve mekan kavramları kaybolur. Konuşmada bozukluklar iyice belirginleşir.Hiç birşeyi önemsememe ya da saldırganlık gibi davranışlar ortaya çıkar. Masadaki yemeklerin arasında seçim yapmadan herşeyi yiyebilir. Şuursuzca yemek yeme durumu oburluğa dönüşebilir.

Hastalığın ileri evrelerinde hasta, yakınlarına bağımlı hale gelir. Günlük işlerinin çoğunu yapamaz durumdadır. Kişilik kaybı, hareketlerin iyice azalarak tam bir hareketsizliğe varması ve bağımlılık hastalığın son evreleridir.

ALZHEIMER TEDAVİSİ

Alzheimer hastalığını tamamen ortadan kaldırmak şimdilik mümkün değildir. Hastalığın ilk evreleri çok önemlidir. Hastanın olası unutkanlıklarını normal görmemek gerekir. Yaşlıdır unutabilir türden düşünceler hastalığı tanımamaktan geçer.

Bunama bozuklukları çok erken belirir. Fakat hasta bu durumun farkında olduğu için hata yapabileceği korkusunu taşır. Bu durum depresyon ve suçluluk duygusu olarak ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda hasta yakınlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Hafif depresyonların ilaç tedavisine başvurulmadan önce hasta yakınlarının şefkat ve ilgisiyle hemen denetim altına alınması çok önemlidir. İleri depresyon belirtileri gözden kaçırılmamalı ve psikiyatrik yardım alınmalıdır. En azından hastalığın gidişatını azaltan ilaçlar kullanılmalıdır.Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir.

Related Posts

3 thoughts on “Alzheimer: Nedenleri, Belirtileri, Riskli Kişiler, Tanısı ve Tedavisi”

  1. Sevval dedi ki:

    Babama alzheimer başlangıcı tanısı konuldu. Daha başlangıcı olduğu için tedavisi için yapılabilecek bir şey var mı?

  2. Fazile dedi ki:

    Çok unutuyorum. Ne söylediğimi bile unutuyorum. 24 yaşındayım lütfen bir yol gösterin.

  3. ayşr dedi ki:

    Bende de unutkanlık var. Birşey söylüyorum sonra ne söylediğimi unutuyorum. Depresyon için ilaç kullanıyorum. Konuşma bozukluğu da var. 18 yaşındayım, bu hastalık bende olabilir mi acaba?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir